Węgiel luzem – sprzedaż hurtowa

Węgiel luzem – sprzedaż hurtowa

Firma Centrum Eko Opału ANBET prowadzi sprzedaż hurtową węgla luzem, obejmującą dostawy powyżej 24 ton. Zaopatrujemy odbiorców w węgiel pozyskiwany z Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. (wydobywany w Kopalni Węgla Kamiennego Bobrek-Piekary), Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA oraz TAURON Wydobycie SA (z Zakładu Górniczego Brzeszcze, Zakładu Górniczego Janina oraz Zakładu Górniczego Sobieski). Korzystamy również z węgla dostarczanego przez PGW Polską Grupę Węglową Sp. z o.o.
Sprzedaż hurtową węgla luzem realizujemy po wcześniejszej rezerwacji konkretnego asortymentu i dokonaniu przedpłaty na nasze konto. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju. Na życzenie odbiorcy zamówiony węgiel dostarczamy naszym firmowym transportem. Wszystkie szczegółowe warunki dostaw hurtowych, w tym konkretne propozycje cenowe, przedstawiamy klientom indywidualnie i bezpośrednio. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 5083 338 182.

Zakup hurtowy węgla luzem – ekonomiczne rozwiązanie także dla większych kotłowni

Zakup hurtowej ilości węgla luzem – w przypadku Centrum Eko Opału ANBET będzie to powyżej 24 ton – jest znakomitym sposobem zaopatrzenia się w materiał opałowy zarówno dla większych instytucji, firm, gospodarstw rolnych czy wspólnot mieszkaniowych. Wszędzie tam, gdzie istnieje kotłownia o dużej mocy zasilana węglem kamiennym, zakup hurtowy węgla luzem będzie właściwie jedyną możliwością nabycia węgla po rozsądnych cenach. Zgodnie z danymi przedstawianymi przez Krajową Agencję Poszanowania Energii urządzenie o mocy 100 kW zużywa około 20,8 kg węgla na godzinę, pracując na 100% swej mocy i uzyskując efektywność na poziomie 75%. Zakup tak dużej ilości potrzebnego na sezon grzewczy węgla, szacowanego średnio na 4000 godzin rocznie będzie szczególnie opłacalny przy cenach hurtowych.

Optymalne przechowywanie węgla luzem poza sezonem grzewczym

Przechowywanie dużych ilości węgla luzem zarówno przed sezonem grzewczym, jak i w jego trakcie budzi wątpliwości co do możliwych strat wskutek działania czynników zewnętrznych, np. utleniania i spadku kaloryczności, zawilgocenia czy ubytków powodowanych kradzieżami. W praktyce, choć zjawisko spadku kaloryczności pod wpływem działania tlenu ma miejsce, to zależy w dużym stopniu od porowatości i powierzchni bryłek. W tym przypadku o większym zagrożeniem może być połączone działanie wody i mrozu, które sprawić, że dojdzie do kruszenia bryłek węgla i sporych strat. Najprostszym i najefektywniejszym sposobem przeciwdziałania temu zjawisku jest przechowywanie węgla na odwodnionym i utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem osłaniającym od opadów atmosferycznych. Jeszcze lepszą ochronę zapewni przechowywanie węgla wewnątrz zamykanego budynku, np. w pomieszczeniach sąsiadujących z kotłownią.

Sprzedaż hurtowa pozostałych materiałów opałowych

Firma Centrum Eko Opału ANBET prowadzi także sprzedaż hurtową pozostałych materiałów opałowych. Naszym klientom proponujemy także zakup:

• Pelletu drzewnego w cenie od 870 zł do 1040 zł za tonę,
• Brykietu drzewnego,
• Drewna kominkowego – ceny ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju drewna i wielkości zamówienia.